prywatna firma miernicza szyda lulkowo

Prywatna Firma Miernicza - Bogumił Szyda


Lulkowo 44, 62-200 Gniezno
tel. 509 062 889

oferta

wykonuję na terenie powiatu gnieźnieńskiego:

 • mapy do celów projektowych i prawnych
 • podziały gruntów rolnych i budowlanych
 • wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenia nieruchomości
 • opinie sądowe
 • pomiary powierzchni zasiewów i upraw
 • tyczenie obiektów budowlanych
 • pomiary statyczne i kinematyczne techniką GPS/GNSS RTK
 • pomiary przemieszczeń, odkształceń, osiowości
 • sprawdzenie pionowości obiektów wysmukłych (wież, kominów, słupów)
 • regulacje stanu prawnego nieruchomości - badania hipoteczne

sprzęt

 • odbiornik GNSS Trimble R10 prywatna firma miernicza geodeta szyda lulkowo
 • precyzyjny tachimetr robotyczny Trimble S5 2"
 • precyzyjny kodowy niwelator Zeiss DiNi 22prywatna firma miernicza geodeta szyda lulkowoprywatna firma miernicza geodeta szyda lulkowo

ceny brutto

Pomiar sytuacyjno-wysokościowy lub opracowanie mapy do celów projektowych obiekt do 0,5ha od 1000
obiekt do 1ha od 1300
kolejny ha od 500
Zmiana użytków obiekt od 700
Inwentaryzacja budynek od 1000
przyłącze bez budynku od 700
kolejne przyłącze do budynku od 150
Tyczenie budynek-pierwsze 4 osie od 800
Badanie stanu prawnego nieruchomość od 1200
Badanie hipoteczne/ewidencyjne księga lub dokument od 360
Wznowienie znaków granicznych pierwsze dwa punkty od 1500
każdy następny od 200
Podział bez wznowienia/ustalenia granic wstępny projekt podziału od 300
na 2 działki od 2800
kolejna działka 500
Rozgraniczenie dwie działki od 3600
Mapa do celów opiniodawczych od 300
Wycena indywidualnej roboty od 200
prywatna firma miernicza szyda lulkowo